Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Elektronický prodej
Tab. 64: Firmy, které v roce 2018 elektronicky prodávaly materiál, zboží nebo služby celkem Excel PDF
Tab. 65: Prodeje uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek celkem Excel PDF
Tab. 66: Firmy, které v roce 2018 přijaly elektronickou objednávku od zákazníků z České republiky Excel PDF
Tab. 67: Firmy, které v roce 2018 přijaly elektronickou objednávku od zákazníků z ostatních zemí EU Excel PDF
Tab. 68: Firmy, které v roce 2018 přijaly elektronickou objednávku od zákazníků ze zemí mimo EU Excel PDF
Tab. 69: Firmy, které v roce 2018 elektronicky prodávaly prostřednictvím webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 70: Prodeje uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek přes webové stránky či aplikace Excel PDF
Tab. 71: Firmy, které v roce 2018 prodávaly prostřednictvím webových stránek či aplikací soukromým osobám Excel PDF
Tab. 72: Prodeje uskutečněné v roce 2018 přes webové stránky či aplikace soukromým osobám Excel PDF
Tab. 73: Firmy, které v roce 2018 prodávaly prostřednictvím webových stránek či aplikací jiným firmám/veřejné správě Excel PDF
Tab. 74: Prodeje uskutečněné v roce 2018 přes webové stránky či aplikace jiným firmám/veřejné správě Excel PDF
Tab. 75: Firmy, které v roce 2018 prodávaly prostřednictvím vlastních webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 76: Prodeje uskutečněné v roce 2018 prostřednictvím vlastních firemních webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 77: Firmy, které v roce 2018 prodávaly přes tzv. on-line tržiště Excel PDF
Tab. 78: Prodeje uskutečněné v roce 2018 přes tzv. on-line tržiště Excel PDF
Tab. 79: Firmy, které se při elektronickém prodeji přes webové stránky do ostatních zemí EU, setkaly s nějakými problémy Excel PDF
Tab. 80: Firmy, které v roce 2018 elektronicky prodávaly pomocí elektronické výměny dat Excel PDF
Tab. 81: Prodeje uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek přes elektronickou výměnu dat Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.