Výsledky chovu prasat - 2. pololetí 2012

 
Kód: e-2123-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením). Excel PDF
Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (meziroční srovnání) Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2012 Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2012 – dokončení Excel PDF
Tab. 4 Počet krmných dnů prasnic podle krajů Excel PDF
Tab. 5 Průměrné stavy prasnic podle krajů Excel PDF
Tab. 6 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů Excel PDF
Tab. 7 Počet narozených selat podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Počet narozených selat na prasnici podle krajů Excel PDF
Tab. 9 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů Excel PDF
Tab. 10 Úhyn selat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 11 Počet odchovaných selat podle krajů Excel PDF
Tab. 12 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů Excel PDF
Tab. 13 Prodej jatečných prasat podle krajů Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Počty prasat a prasnic k 31. 12. 2012 Excel
Graf 2 Hmotnostní kategorie prasat k 31. 12. 2012 v ČR Excel
Další kontakt: Ing. Markéta Fiedlerová, Ph.D., e-mail: marketa.fiedlerova@czso.cz
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.