Chov prasat - 2. pololetí 2019

 
Kód: 270136-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Anna Cábová
E-mail: anna.cabova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (0,3 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF


Data jsou dostupná také ve Veřejné databázi ČSÚ  
Chov prasat.

Sestava údajů poskytovaných Evropské komisi ve formě otevřených dat.


Tabulková část
Tab. 1 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s předchozím šetřením) Excel PDF
Tab. 2 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v České republice (porovnání s minulým rokem) Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2019 Excel PDF
Tab. 3 Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu podle krajů k 31. 12. 2019 – dokončení Excel PDF
Tab. 4 Počet krmných dnů prasnic podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 5 Počet krmných dnů prasnic podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 6 Průměrné stavy prasnic podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 7 Průměrné stavy prasnic podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 8 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 9 Počet oprasených prasnic a prasniček podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 10 Počet narozených selat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 11 Počet narozených selat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 12 Počet narozených selat na prasnici podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 13 Počet narozených selat na prasnici podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 14 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 15 Počet uhynulých selat do odstavu podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 16 Úhyn selat v procentech z počtu narozených podle krajů Excel PDF
Tab. 17 Počet odchovaných selat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 18 Počet odchovaných selat podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 19 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 20 Počet odchovaných selat na prasnici podle krajů - rok Excel PDF
Tab. 21 Výroba jatečných prasat podle krajů - 2. pololetí Excel PDF
Tab. 22 Výroba jatečných prasat podle krajů - rok Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Počty prasat a prasnic k 31.12.2019 Excel PDF
Graf 2 Kategorie prasat k 31. 12. 2019 v ČR Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.