Místopředseda ČSÚ Jaroslav Sixta

 

doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. Ing. Marek Rojíček, Ph.D. - Předseda ČSÚ
Narozen 19. března 1979 v Českém Brodě
Rodinný stav ženatý, 4 děti

 

Profesní působení
04/2018–dosud Místopředseda, Český statistický úřad, Praha, ČR
03/2016–dosud Docent Katedry ekonomické statistiky VŠE v Praze (úvazek 0.25)
06/2014–03/2018 Ředitel Sekce makroekonomických statistik, Český statistický úřad, Praha, ČR
09/2010–03/2016 Odborný asistent Katedry ekonomické statistiky VŠE v Praze (úvazek 0.25)
01/2007–05/2014 Vedoucí oddělení meziodvětvových tabulek, Český statistický úřad, Praha, ČR
10/2002–08/2003 Expert v oblasti nefinančních aktiv, Český statistický úřad, Praha, ČR
Vzdělání
04/2016 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze           Obor: Statistika
Získaný titul: docent (doc.)
09/2004–04/2010 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Obor: Statistika
Získaný titul: doktor (Ph.D.)
09/1997–09/2003 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
Obor: Statisticko-pojistné inženýrství
Získaný titul: inženýr (Ing.)
09/1993–06/1997 Gymnázium, Praha
Maturitní zkouška
Členství v profesních organizacích
2007–dosud International Input-Output Association
2007–dosud Česká statistická společnost
2015–dosud Česká demografická společnost
Další významná odborná činnost
  Člen výkonné rady časopisu “Prague Economic Papers”
Jazykové znalosti
  Angličtina  (pokročilá)
  Němčina (základy)
  Řečtina (základy)
Zapojení do mezinárodních projektů technické asistence v oblasti národních účtů
2007–2010, 2010 Makedonie, krátkodobý expert
2009, 2010 Ukrajina, krátkodobý expert
2009 Egypt, krátkodobý expert
2010-2012 Ázerbájdžán, krátkodobý expert
2014-2016 Kazachstán, krátkodobý expert
Základní odborná a vědecká orientace

Profesně se zabývá oblastí makroekonomické statistiky a národního účetnictví. Spolupracoval na zavádění standardů národních účtů ESA 1995 a ESA 2010 nejprve v oblasti nefinančních aktiv a modelů životnosti, následně pak problematice input-output tabulek. Současně také spolupracoval na kapitalizaci nehmotných aktiv podle standardu ESA 2010.  Kromě působení na ČSÚ se také věnuje vědecké a pedagogické činnosti v oblasti ekonomické statistiky a národního účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Spolupracoval zde na odhadech hrubého domácího produktu ČR pro roky 1970 až 1989. Je autorem nebo spoluautorem dvou učebních textů, a více než stovky vědeckých a odborných článků, konferenčních příspěvků a výzkumných studií.