1. místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová

 

Ing. Eva Krumpová – 1. místopředsedkyně ČSÚ Ing. Eva Krumpová – 1. místopředsedkyně ČSÚ
   
   
Profesní působení
08/2017–dosud Český statistický úřad, místopředsedkyně
05/2017–08/2017 Český statistický úřad, vedoucí oddělení evropských fondů
05/2011–01/2017 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, vedoucí oddělení pro rozvoj a projektovou činnost
02/2015–07/2015 Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, odborný asistent na katedře regionálního rozvoje a veřejné správy
03/1997–04/2011 Český statistický úřad, odborný pracovník se zaměřením na výdaje na ochranu životního prostředí
Vzdělání
2020–2022 CEVRO Institut, z.ú., Praha 1
Obor: Management a kybernetická bezpečnost
Získaný titul: MBA
2008-2011 Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Obor: Pedagogicko-psychologická způsobilost
Získaný titul: Bc.
2003–2005 Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze
Obor: Hospodářská politika a správa
Získaný titul: Ing.
1999–2002 Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Obor: Podniková ekonomika a management
Získaný titul: Bc.
1989–1993 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ústí nad Labem
Obor: Automatizační technika
Dosažená kvalifikace: Maturitní zkouška
Zahraniční praxe
03/2002–08/2002 Eurostat, Lucembursko, spolupráce v oblasti ekonomie životního prostředí

Zaměřuje se především na problematiku voleb a zpracování statistických zjišťování. Procesního a projektového řízení, tvorbu strategických dokumentů a koncepcí. Je odborníkem na dotační management. Zabývala se problematikou rozpočtů veřejných a soukromých subjektů ve vztahu k životnímu prostředí. Podílela se na řadě projektů jak ze strukturálních fondů, tak Eurostatu.

Je členem Oponentní skupiny pro vytvoření jednotného metodického prostředí fondů EU v ČR, Státní volební komise, Rady vlády pro informační společnost.