Ing. Marek Rojíček, Ph.D. - předseda ČSÚ

 

Ing. Marek Rojíček, Ph.D. Ing. Marek Rojíček, Ph.D. - Předseda ČSÚ
Narozen 26. května 1976 v Třinci
Rodinný stav ženatý, 2 děti
 

 

Profesní působení
03/2018–dosud Předseda, Český statistický úřad, Praha, ČR
04/2014–03/2018 Místopředseda, Český statistický úřad, Praha, ČR
01/2007–03/2014 Vrchní ředitel Sekce makroekonomických statistik, Český statistický úřad, Praha, ČR
01/2005–12/2011 Výzkumný pracovník, Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu, Praha, ČR (1/2 úvazek, spolupráce na grantech MŠMT a GA ČR)
09/2003–12/2006 Vedoucí oddělení meziodvětvových tabulek, Český statistický úřad, Praha, ČR
09/2001–08/2003 Expert v oblasti sektorových účtů, Český statistický úřad, Praha, ČR
Vzdělání
09/2002–09/2009 Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor: Hospodářská politika
Získaný titul: doktor (Ph.D.)

09/1995–06/2001 Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

Obor: Hospodářská politika
Získaný titul: inženýr (Ing.)

09/1990–06/1995 Obchodní akademie ve Frýdku-Místku

Maturitní zkouška

Členství v profesních organizacích
2005–dosud International Input-Output Association
2006–dosud Česká společnost ekonomická
Další významná odborná činnost
  Člen výkonné rady časopisu “Statistika Journal”;
Člen ediční rady časopisu “Politická ekonomie”;
Člen ediční rady časopisu “Acta Oeconomica Pragensia”;
Hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství pro ekonomické obory;
Člen vědecké rady Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Jazykové znalosti
  Angličtina (úroveň C1)
  Francouzština (maturitní zkouška)
Zapojení do mezinárodních projektů technické asistence v oblasti národních účtů
02/2007–12/2010 Makedonie, krátkodobý expert, 5 misí v období
10/2008–06/2010 Egypt, krátkodobý expert, 4 mise v období
Základní odborná a vědecká orientace
Profesně se zabývá oblastí národních účtů. Podílel se na implementaci evropských standardů národního účetnictví v rámci ČSÚ před vstupem ČR do EU. Ve své vědecké činnosti se orientuje na zkoumání role ekonomických struktur v procesu přechodu od nákladové ke kvalitativně zaměřené konkurenční výhodě a rovněž na analýzu makroekonomických a strukturálních dopadů globalizace ekonomických toků. V rámci pedagogické činnosti se podílí na výuce makroekonomické analýzy na Národohospodářské fakultě VŠE v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Je autorem či spoluautorem několika desítek vědeckých a odborných článků, učebních textů a výzkumných studií.