Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2020


2. Používání internetu jednotlivci
Text: Používání internetu jednotlivci PDF
Tab. 2.1 Osoby v ČR používající internet, 2020 Excel PDF
Tab. 2.2 Osoby v ČR, které použily internet v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 2.3 Osoby v krajích ČR používající internet, 2019 Excel PDF
Tab. 2.4 Osoby v krajích ČR, které použily internet v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 2.5 Osoby v zemích EU, které použily internet v posledních 3 měsících, 2019 Excel PDF
Tab. 2.6 Osoby v zemích EU, které použili internet v posledních 3 měsících – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 25.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.