Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi osobami - 2021


11. Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb
Text: Používání internetového bankovnictví a jiných finančních služeb PDF
Tab. 11.1 Osoby v ČR využívající finanční služby online, 2021 Excel PDF
Tab. 11.2 Osoby v ČR využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 11.3 Osoby v krajích ČR využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF
Tab. 11.4 Osoby v zemích EU využívající finanční služby online, 2020 Excel PDF
Tab. 11.5 Osoby v zemích EU využívající internetové bankovnictví, 2020 Excel PDF
Tab. 11.6 Osoby v zemích EU využívající internetové bankovnictví – vývoj v čase Excel PDF

Zveřejněno dne: 23.11.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.