Ženy a muži v Jihočeském kraji - 2018


Kartogramy
Demografické charakteristiky
Počet žen na 100 mužů podle obcí a SO ORP Jihočeského kraje k 31. 12. 2018 PNG
Index stáří podle pohlaví a SO ORP k 31. 12. 2018 PNG
Generační plodnost žen podle SO ORP podle SLDB 2011 PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví a SO ORP v období 2014–2018 PNG
Cizinci podle pohlaví a okresů k 31. 12. 2018 PNG
Věřící obyvatelstvo podle pohlaví a SO ORP podle SLDB 2011 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let se vzděláním středoškolským s maturitou, vyšším odborným nebo vysokoškolským podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Žáci středních škol studující obory zakončené maturitní zkouškou podle pohlaví a krajů ve školním roce 2018/19 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví a okresu trvalého bydliště k 31. 12. 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Zaměstnaní podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Podnikatelé podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Zaměstnaní podle pohlaví, sektorů a krajů v roce 2018 PNG
Gender Pay Gap podle krajů (rozdíl mezi mediánem mezd mužů a žen vztažený k mediánu mezd mužů) PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a SO ORP ke konci roku 2018 PNG
Podíl uchazečů o zaměstnání se zdravotním postižením v evidenci úřadu práce podle krajů ke konci roku 2018 PNG
Dlouhodobě nezaměstnané osoby podle pohlaví a SO ORP ke konci roku 2018 PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé podle pohlaví a krajů (průměr let 2016-2018) PNG
Incidence zhoubných novotvarů podle pohlaví a okresů (průměr let 2012–2016) PNG
Léčení diabetici podle pohlaví a okresů (průměr let 2016–2018) PNG
Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a okresů v roce 2018 PNG
Sociální zabezpečení
Příspěvek na péči podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrný měsíční starobní důchod plný (sólo) podle pohlaví a okresů v prosinci 2018 PNG
Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle pohlaví, typu průkazu a krajů v prosinci 2018 PNG
Domácnosti a bydlení
Faktická manželství podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Neúplné rodiny v čele se ženou se závislými dětmi podle SO ORP a krajů podle SLDB 2011 PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví a SO ORP podle SLDB 2011 PNG
Volnočasové aktivity
Každodenní uživatelé internetu ve věku 16 a více let podle pohlaví a krajů v roce 2017 (průměr let 2016–2018) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví, základních oborů a krajů ve školním roce 2018/19 PNG
Podíl žen na členské základně České unie sportu podle okresů a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Kriminalita, dopravní nehody
Kriminalita podle pohlaví a krajů v letech 2016–2018 (roční průměr) PNG
Dopravní nehody zaviněné osobou podle pohlaví a krajů v letech 2013–2018 (roční průměr) PNG
Bodové hodnocení řidičů podle pohlaví v krajích k 31. 12. 2018 PNG
Volby
Ženy mezi kandidáty podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Ženy mezi zvolenými zastupiteli podle SO ORP a krajů ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Ostatní kartogramy
Tyto kartogramy nebyly v tištěné publikaci použity, ale k dané problematice se vztahují
Demografické charakteristiky
Počet žen na 100 mužů podle SO ORP a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Průměrný věk při prvním rozvodu podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Podíl žen mezi cizinci podle okresů a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Rodáci podle pohlaví a SO ORP podle SLDB 2011 PNG
Vzdělání a vzdělávání
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví, vzdělání a krajů v roce 2018 PNG
Ekonomická aktivita
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a krajů ke konci roku 2018 PNG
Ekonomicky aktivní podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických zubních lékařů podle pohlaví a krajů (průměr let 2016-2018) PNG
Incidence zhoubného novotvaru průdušek, průdušnice a plic podle pohlaví a okresů (průměr let 2012–2016) PNG
Incidence zhoubného novotvaru tlustého střeva a konečníku podle pohlaví a okresů (průměr let 2012–2016) PNG
Incidence zhoubného novotvaru prostaty u mužů a zhoubného novotvaru prsu u žen podle okresů (průměr let 2012–2016) PNG
Domácnosti a bydlení
Osoby žijící samostatně v bytě ve věku 15 a více let podle pohlaví a SO ORP podle SLDB 2011 PNG
Volby
Podíl žen mezi kandidáty a zvolenými zastupiteli podle SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Kandidáti podle pohlaví a SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Kandidáti s příslušností k politické straně podle pohlaví a SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Kandidáti bez politické příslušnosti podle pohlaví a SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Úspěšnost kandidátů podle pohlaví a SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG
Úspěšnost kandidátů celkem a rozdíl v pohlaví podle SO ORP ve volbách do obecních zastupitelstev v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.