Ženy a muži v hl. m. Praze - 2018


Grafy

Demografické charakteristiky

Ženy ve věku 15 a více let podle počtu živě narozených dětí, nejvyššího ukončeného vzdělání a náboženské víry v Praze (z uvedených hodnot) PNG
Naděje dožití při narození podle pohlaví v Praze (dvouleté průměry) PNG
Sňatky podle pohlaví a věku v Praze v roce 2018 PNG
Sňatky a průměrný věk snoubenců při prvním sňatku v Praze PNG
Rozvody podle pohlaví a věku v Praze v roce 2018 PNG
Rozvody podle délky trvání manželství v Praze PNG
Přirozený a migrační přírůstek podle pohlaví v Praze v letech 2009 až 2018 PNG

Vzdělání a vzdělávání

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle pohlaví a vzdělání v Praze PNG
Učitelé podle pohlaví a druhu školy v Praze ve školním roce 2018/19 PNG
Žáci středních škol podle pohlaví a oboru vzdělání v Praze ve školním roce 2018/19 PNG
Absolventi středních škol podle pohlaví a vybraných skupin oborů vzdělání v Praze ve školním roce 2017/18 PNG
Studenti veřejných a soukromých vysokých škol se státním občanstvím ČR podle pohlaví v Praze PNG
Absolventi se státním občanstvím ČR veřejných a soukromých vysokých škol podle pohlaví a oborů vzdělání s trvalým bydlištěm v Praze v roce 2018 PNG

Ekonomická aktivita

Populace ve věku 15 a více let podle ekonomické aktivity a pohlaví v Praze (2018) PNG
Zaměstnaní a nezaměstnaní v Praze v letech 2001 až 2018 PNG
Zaměstnaní podle pohlaví a věku v Praze v letech 2001 až 2018 PNG
Zaměstnaní v NH podle pohlaví a vybraných odvětví činnosti v Praze PNG
Zaměstnaní podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) v Praze v roce 2018 PNG
Zaměstnanost cizinců v Praze v roce 2018 PNG
Zaměstnaní v Praze podle místa pracoviště PNG
Vyjíždějící a dojíždějící z/do Prahy podle pohlaví a použitého dopravního prostředku (ze zjištěných hodnot) PNG
Mediány mezd žen a mužů a Gender Pay Gap (GPG) v Praze vletech 2011–2018 PNG
Podíl nezaměstnaných osob podle pohlaví a jednotlivých měsíců v Praze a ČR (k 31.12.) PNG
Uchazeči o zaměstnání podle pohlaví a věku v Praze v letech 2008, 2013 a 2018 (k 31.12.) PNG
Struktura uchazečů o zaměstnání podle pohlaví a vzdělání v Praze a ČR k 31. 12. 2018 PNG
Podíl dlouhodobě nezaměstnaných na počtu uchazečů o zaměstnání celkem (stav k 31.12.) PNG
Zdravotní péče
Návštěvy (kontakty) u praktických lékařů pro dospělé (20+) na 1 obyvatele podle pohlaví v hlavním městě Praze a ČR PNG
Návštěvy (kontakty) v ordinacích praktických lékařů pro dospělé na 1 obyvatele podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2018 PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví v hl. m. Praze PNG
Průměrná ošetřovací doba osob hospitalizovaných v nemocnicích akutní péče podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Dočasná pracovní neschopnost (DPN) pro nemoc a úraz podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a důvodu v hl. m. Praze PNG

Sociální zabezpečení

Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Praze v prosinci 2018 (I.) PNG
Příjemci důchodů podle pohlaví a druhu pobíraného důchodu v Praze v prosinci 2018 (II.) PNG
Průměrné důchody podle pohlaví a druhu důchodu v Praze v prosinci 2018 PNG
Počet příjemců a průměrná výše starobního důchodu sólo podle pohlaví v Praze (stav v prosinci) PNG
Podíl příjemců předčasného starobního důchodu (na příjemcích starobních důchodů) podle pohlaví a krajů v prosinci 2018 PNG

Domácnosti a bydlení

Hospodařící domácnosti podle typu v Praze PNG
Hospodařící domácnosti podle typu a správních obvodů Prahy PNG
Rodinné domácnosti podle počtu závislých dětí v Praze PNG
Manželské páry a faktická manželství (soužití druha a družky) podle rozdílu ve věku v Praze PNG
Osoby v bytech žijící v úplné rodině podle postavení v domácnosti a věku v Praze PNG
Neúplné rodiny podle pohlaví a rodinného stavu osoby v čele v Praze PNG
Věkové složení domácností jednotlivců podle pohlaví v Praze (ze zjištěných hodnot) PNG
Domácnosti jednotlivců podle pohlaví, rodinného stavu a správních obvodů Prahy PNG
Domácnosti jednotlivců bydlící v bytě podle způsobu bydlení, pohlaví a věku v Praze PNG
Domácnosti bydlící samostatně v bytě podle typu domácnosti a právního důvodu užívání bytu v Praze PNG
Úplné rodiny bydlící samostatně v bytě podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu v Praze PNG

Volnočasové aktivity

Uživatelé internetu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu na mobilním telefonu podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetového bankovnictví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu s profilem na sociálních sítích podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu vyhledávající informace o zdraví podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Uživatelé internetu hrající hry podle pohlaví a krajů v roce 2017 (tříletý průměr) PNG
Žáci základních uměleckých škol podle pohlaví a základních oborů v Praze ve školním roce 2018/19 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví a krajů k 31. 12. 2018 PNG
Členská základna České unie sportu podle pohlaví, věku a sportovních odvětví k 31. 12. 2018 PNG

Kriminalita, závislosti, dopravní nehody

Stíhané osoby podle pohlaví a krajů v roce 2018 PNG
Registrované skutky násilné kriminality, kde objektem napadení byla žena, podle krajů PNG
Případy substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví klientů a kraje bydliště (průměr let 2017–2018) PNG
Průměrný věk klientů substituční léčby závislosti na opiátech/opioidech podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Ambulantní pacienti s diagnózou porucha příjmu potravy podle pohlaví a kraje bydliště v roce 2017 PNG
Hospitalizace pro poruchy příjmu potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních podle pohlaví a kraje bydliště PNG
Volby
Kandidáti podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstva hl. m. Prahy PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev města a městských částí v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů v hl. m. Praze podle pohlaví a věku ve volbách do zastupitelstev města a městských částí v říjnu 2018 PNG
Zvolení zastupitelé na počtu kandidátů v hl. m. Praze podle pohlaví, ve volbách do zastupitelstev města a městských částí v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé v hl. m. Praze podle velikostních skupin a pohlaví ve volbách do zastupitelstev městských částí v říjnu 2018 PNG
Kandidáti a zvolení zastupitelé podle pohlaví a velikostních skupin městských částí ve volbách do zastupitelstev městských částí v hl. m. Praha v říjnu 2018 PNG

Zveřejněno dne: 31.10.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.