Zemědělská produkce - 2013

 
Kód: 270140-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Věra Přikrylová
E-mail: vera.prikrylova@czso.cz

Použité zkratky Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Zemědělská produkce v ČR v běžných cenách Excel PDF
Tab. 2 Zemědělská produkce v ČR ve stálých cenách roku 2000 Excel PDF

Grafická příloha
Graf 1 Zemědělská produkce v běžných cenách Excel
Graf 2 Zemědělská produkce ve stálých cenách roku 2000 Excel
Graf 3 Rostlinná produkce v roce 2012 a 2013 v běžných cenách Excel
Graf 4 Rostlinná produkce v roce 2000 a 2013 v běžných cenách Excel
Graf 5 Živočišná produkce v roce 2012 a 2013 v běžných cenách Excel
Graf 6 Živočišná produkce v roce 2000 a 2013 v běžných cenách Excel
Graf 7 Zemědělská produkce na 1 ha obhospodařované zem. půdy ve stálých cenách roku 2000 Excel
Graf 8 Zemědělská produkce na 1 AWU ve stálých cenách roku 2000 Excel
Graf 9 Struktura zemědělské produkce v běžných cenách Excel
Archiv:
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2013  |  2012
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
  • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.