Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2021

 
Kód: 330130-22
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Ing. Hedvika Fialová
E-mail: hedvika.fialova@czso.cz

Celá publikace v pdf (7,2 MB) PDF
Všechna data publikace (216 kB) ZIP
Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
1. Demografický vývoj PDF

Sídelní struktura
Vývoj počtu obyvatel
Demografické události, naděje dožití
Věková struktura, index stáří

2. Sociální vývoj PDF

Zaměstnanost, ekonomická aktivita
Zaměstnaní cizinci
Nezaměstnanost
Příjmy a životní podmínky domácností
Úplné náklady práce, mzdy
Vzdělávání
Zdravotnictví, nemocenské pojištění, dočasná pracovní neschopnost
Státní sociální podpora a pěstounská péče
Sociální služby, příspěvek na péči, držitelé průkazů osob se zdravotním postižením
Důchodci, důchody
Kriminalita
Dopravní nehody
Požáry

3. Ekonomický vývoj PDF

Makroekonomický rámec
Místní rozpočty
Výzkum a vývoj
Informační technologie
Ekonomické subjekty
Zemědělství
Lesnictví
Průmysl
Energetika
Stavebnictví
Stavební povolení
Bytová výstavba
Doprava
Cestovní ruch

4. Životní prostředí PDF
Půdní fond
Ekologické zemědělství
Chráněná území
Vodovody a kanalizace
Emise
Odpady
Výdaje na ochranu životního prostředí
5. Mezikrajské srovnání PDF
Demografický vývoj
Sociální vývoj
Ekonomický vývoj
Životní prostředí
Tabulková příloha
Kartogramy
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.