Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB - 2001

 
Kód: e-4119-03
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Omluvný dopis Text byl vložen: 02.02.2005 PDF
Metodické vysvětlivky PDF
Úvodem - závěrem PDF
1. Vzdělání PDF
2. Ekonomická aktivita PDF
3. Ekonomická aktivita v důchodu PDF
4. Zaměstnání, vzdělání, rodina, mateřství PDF

Tabulková část
Tab. 1 Obyvatelstvo 15 let a starší podle vzdělání a pohlaví Excel PDF
Tab. 2 Obyvatelstvo 15 let a starší – struktura stupňů vzdělání podle věku Excel PDF
Tab. 3 Obyvatelstvo 15 let a starší - struktura věkových skupin podle vzdělání Excel PDF
Tab. 4 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním podle věku a oboru vysokoškolského vzdělání Excel PDF
Tab. 5 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním - struktura oboru vzdělání podle věku Excel PDF
Tab. 6 Obyvatelstvo s dokončeným vysokoškolským vzděláním - struktura věkových skupin podle oboru vzdělání Excel PDF
Tab. 7 Vysokoškoláci podle odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 8 Obyvatelstvo ČR podle ekonomické aktivity a věku Excel PDF
Tab. 9 Obyvatelstvo ČR - struktura věkových skupin podle ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 10 Obyvatelstvo ČR - struktura ekonomické aktivity podle věkových skupin Excel PDF
Tab. 11 Zaměstnaní podle věku a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 12 Zaměstnaní v odvětvích ekonomické činnosti - struktura podle věku Excel PDF
Tab. 13 Věkové skupiny zaměstnaných - struktura podle odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 14 Zaměstnaní podle vzdělání a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 15 Odvětví činnosti zaměstnaných osob - struktura podle vzdělání Excel PDF
Tab. 16 Vzdělání zaměstnaných osob - struktura podle odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 17 Zaměstnaní podle hlavních tříd zaměstnání Údaje v této tabulce se liší od papírové formy publikace (opraveno dne 02.02.2005) Excel PDF
Tab. 18 Zaměstnanci a podnikající podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 19 Pracující důchodci podle věku Excel PDF
Tab. 20 Pracující důchodci podle věku a odvětví ekonomické činnosti Excel PDF
Tab. 21 Pracující důchodci podle věku a postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 22 Pracující důchodci podle věku a hlavních tříd zaměstnání Excel PDF
Tab. 23 Ženy se závislými dětmi podle počtu závislých dětí a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 24 Struktura žen se závislými dětmi podle počtu a věku závislých dětí v členění podle vzdělání Excel PDF
Tab. 25 Ženy se závislými dětmi podle ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 26 Ženy se závislými dětmi podle počtu závislých dětí, rodinného stavu, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 27 Struktura žen se závislými dětmi podle věku a počtu závislých dětí v členění podle ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 28 Ženy se závislými dětmi podle věku dětí, rodinného stavu, ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 29 Struktura žen se závislými dětmi podle věku dětí, rodinného stavu, ekonomické aktivity a postavení v zaměstnání Excel PDF
Tab. 30 Ženy na mateřské dovolené Excel PDF

Zveřejněno dne: 01.12.2003
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.