Vybrané údaje za obce Pardubického kraje podle správních obvodů - 2016

 
Kód: 330094-17
Informační služby: tel: 466 743 418
E-mail: infoservispa@czso.cz
Kontakt: Mgr. Klára Vávrová
E-mail: klara.vavrova@czso.cz

Všechna data publikace (2,6 MB) ZIP
ÚVOD Word PDF
METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Word PDF
Města a městyse v Pardubickém kraji k 31. 12. 2016 Word PDF
Další zdroje informací o správních obvodech a obcích
Adresář obcí Pardubického kraje Odkaz [nové okno]
Administrativní mapa Pardubického kraje PNG
Mapy správních obvodů Pardubického kraje
Základní údaje o kraji PDF
Nej..... o správních obvodech a obcích Excel PDF

Vybrané údaje za obce podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností
Česká Třebová
Hlinsko
Holice
Chrudim
Králíky
Lanškroun
Litomyšl
Moravská Třebová
Pardubice
Polička
Přelouč
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Vysoké Mýto
Žamberk

Vybrané údaje za obce - abecední řazení v rámci kraje
Tab. 1.1 Základní charakteristika obcí k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.2 Číselník obcí, správních obvodů ORP, POU a okresů k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.3 Struktura pozemků podle druhu k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.4 Vybavenost obcí vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2015)
(data budou aktualizována)
Excel
Tab. 1.5 Bilance obyvatel v roce 2016 Excel
Tab. 1.6 Počet obyvatel podle věkových skupin k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.7 Nezaměstnanost, počty uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území obcí k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 1.9 Bytová výstavba v letech 2007 – 2016 Excel

Vybrané údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností
Tab. 2.1 Základní charakteristika správních obvodů k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.2 Číselník správních obvodů ORP, pověřených obecních úřadů a okresů k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.3 Struktura pozemků podle druhu ve správních obvodech k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.4 Vybavenost správních obvodů vybranými druhy zařízení (počet zařízení k 31. 12. 2015)
(data budou aktualizována)
Excel
Tab. 2.5 Bilance obyvatel ve správních obvodech v roce 2016 Excel
Tab. 2.6 Počet obyvatel podle věkových skupin ve správních obvodech k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.7 Nezaměstnanost, počty uchazečů o zaměstnání a volná pracovní místa k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.8 Ekonomické subjekty se sídlem na území správních obvodů k 31. 12. 2016 Excel
Tab. 2.9 Bytová výstavba ve správních obvodech v letech 2007 - 2016 Excel
Kartogramy
1. Osoby ve věku 0–29 let podle obcí a SO ORP Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
2. Nezaměstnanost v obcích Pardubického kraje k 31. 12. 2016 PNG
3. Bytová výstavba v obcích Pardubického kraje v letech 2012 až 2016 PNG
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.07.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.