Informační technologie ve veřejné správě

 

Využívání moderních informačních a komunikačních technologií si klade za cíl optimalizovat činnost veřejné správy a nabídnout tak občanům i firmám profesionálnější, rychlejší a srozumitelnější služby. Pro efektivní dosažení tohoto cíle je nezbytné naplnit základní předpoklady v podobě dostatečné vybavenosti organizací veřejné správy informačními technologiemi (ICT), schopnosti zpřístupnit on- line služby klientům, dostatečného počtu úředníků schopných pracovat s náročnými informačními systémy a rozvinutou informační společností, kde mají jednotlivci a podniky přístup k internetu a zcela běžně jej využívají.

Monitorování využívání ICT ve veřejné správě vychází z následujících tří oblastí šetření:

Šetření o využívání ICT veřejnou správou probíhalo od roku 2004 s cílem monitorovat vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi a způsob jejich využití. Poslední dostupná data se vztahují k roku 2011 a lze je také dohledat v publikaci Informační a komunikační technologie ve veřejné správě.

Doplňující zdroj informací představoval průzkum webových stránek organizací veřejné správy, který sledoval zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy a pomáhal tak do roku 2013 zachycovat vývoj sbližování veřejné správy s veřejností.

Poslední zdroj informací pak ukazuje, do jaké míry jsou služby nabízené veřejnou správou prostřednictvím ICT využívány ze strany občanů a firem. Tyto informace vycházejí ze šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci a šetření o využívání ICT v podnikatelském sektoru a společně s převzatými údaji o fungování eGovermentu v ČR, jsou publikovány zde:

 • Přílohy
 • Metodika
 • Podrobná data
 • Údaje týkající se využívání ICT ve zdravotnictví a v dalších oblastech společnosti naleznete také v brožurce Informační společnost v číslech.

  Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Mgr.  Jitka Wichová
  Tel.: 274 052 005
  E-mail: jitka.wichova@czso.cz