Využívání informačních technologií

 

Statistiky o využívání informačních a komunikačních technologií mají za cíl přinést informace o rozšíření, míře a způsobu využívání těchto technologií (především internetu) v podnicích, domácnostech, veřejné správě, školství, zdravotnictví a mezi jednotlivci.