Ropa, ropné produkty a zemní plyn - únor 2015

 
Kód: 150144-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Daniel Redek
E-mail: daniel.redek@czso.cz

Úvodní poznámka Word PDF
Seznam a vysvětlivky použitých symbolů Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Bilance zdrojové části zpracování ropy v ČR - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 2 Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 3 Dovoz ropy, ropných poloproduktů a produktů do ČR - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 4 Vývoz ropy, ropných poloproduktů a produktů z ČR - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 5 Stav zásob ropy, ropných poloproduktů a produktů - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF
Tab. 6 Bilance zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR - únor 2013, 2014 a 2015 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Ropa – zpracování v rafinériích, index Excel PDF
Graf 2 Motorový benzin – dodávky, index Excel PDF
Graf 3 Motorová nafta – dodávka, index Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.