Ropa, ropné produkty a zemní plyn - květen 2013

 
Kód: e-8105-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Trojáček
E-mail: jiri.trojacek@czso.cz

Úvodní poznámka Word PDF
Seznam a vysvětlivky použitých symbolů Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Bilance zdrojové části zpracování ropy v ČR - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 1A Bilance zdrojové části zpracování ropy v ČR - od počátku roku 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 2 Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 2A Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 3 Dovoz ropy, ropných poloproduktů a produktů do ČR - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 3A Dovoz ropy, ropných poloproduktů a produktů do ČR - od počátku roku 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 4 Vývoz ropy, ropných poloproduktů a produktů z ČR - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 4A Vývoz ropy, ropných poloproduktů a produktů z ČR - od počátku roku 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 5 Stav zásob ropy, ropných poloproduktů a produktů - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 6 Bilance zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR - květen 2011, 2012 a 2013 Excel PDF
Tab. 6A Bilance zdrojové části dodávek zemního plynu v ČR - od počátku roku 2011, 2012 a 2013 Excel PDF

Grafy
Graf 1 Ropa – zpracování v rafinériích, index Excel
Graf 2 Motorový benzin – dodávky, index Excel
Graf 3 Motorová nafta – dodávka, index Excel
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.