Obraz Českého statistického úřadu u české veřejnosti