Zprávy o kvalitě statistik

 

Statistická kvalita se zabývá kvalitou statistických procesů a statistických výstupů. V rámci evropského statistického systému se o statistické kvalitě informuje v souladu s platnou legislativou, podle odsouhlasených standardů a pravidel, v standardní formě a struktuře a za využití společných technických řešení.

Statistické kvalitě se věnuje článek 12 nařízení (ES) 223/2009 o evropské statistice (novelizované nařízením (EU) 2015/759).  Nařízení definuje kritéria (statistické) kvality, konkrétně relevanci, přesnost, včasnost, dochvilnost, dostupnost a srozumitelnost, srovnatelnost a soudržnost (odst. 1); a ukládá členským státům předkládat Komisi (Eurostatu) tzv. zprávy o kvalitě (odst. 3).