Odkazy

 

www.szrcr.cz - webové stránky Správy základních registrů sdružují informace o všech základních registrech, informačním systému základních registrů (ISZR), legislativě, prezentují nejnovější zprávy a dokumenty z oblasti základních registrů.

www.youtube.com/zakladniregistry - záznamy přednášek o funkcionalitě a využití základních registrů.

www.isvs.cz - pravidelné internetové zpravodajství o informačních systémech veřejné správy a e-Governmentu. Mimo jiné obsahuje i několik zajímavých článků o systému základních registrů.

www.egoncentrum.cz - velké množství informací z oblasti elektronizace veřejné správy, včetně informací o základních registrech.

www.strukturalni-fondy.cz - informace o projektech Integrovaného operačního programu strukturálních fondů EU.

https://szrcr.cz/cs/sluzby/spravci-a-vyvojari/vyvojari-agendovych-informacnich-systemu/podrobny-popis-egon-sluzeb-zakladnich-registru - podrobný popis eGon služeb základních registrů.