Legislativa

 

Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech v aktuálním znění

Nařízení vlády č. 161/2011 z 21. 6. 2011, o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

Zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech