Průzkum webových stránek veřejné správy

 

Český statistický úřad prováděl průzkum webových stránek orgánů veřejné správy jako doplňující šetření k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě. Poprvé byl tento průzkum proveden v roce 2003 a od roku 2006 již byl průzkum prováděn každoročně. Webový průzkum sledoval zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy a pomáhal tak zachytit vývoj sbližování veřejné správy s veřejností. Průzkum je v současnosti ukončen s posledními získanými výsledky za rok 2013.

Průzkum webových stránek spočíval ve sběru údajů přímo z webových stránek. Pozitivem této metody je, že se zaměstnanec ČSÚ ocitá v pozici občana/firmy hledajícího specifické informace a on-line služby nabízené webovými stránkami úřadů.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

  • Přílohy
  • Metodika
  • Webové stránky organizací veřejné správy v datech
  • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

    Ing. Karel Novotný
    tel.: 274 054 243
    e-mail: karel.novotny@czso.cz