Průzkum webových stránek veřejné správy

 

Český statistický úřad provádí průzkum webových stránek orgánů veřejné správy jako doplňující šetření k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě. Poprvé byl tento průzkum proveden v roce 2003 a od roku 2006 je již průzkum prováděn každoročně. Webový průzkum sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy a pomáhá tak zachytit vývoj sbližování veřejné správy s veřejností.

Průzkum webových stránek spočívá ve sběru údajů přímo z webových stránek. Pozitivem této metody je, že se zaměstnanec ČSÚ ocitá v pozici občana/firmy hledajícího specifické informace a on-line služby nabízené webovými stránkami úřadů.

Pro podrobné informace a výsledky přejděte na následující odkazy:

 • Metodologie
 • Webové stránky organizací veřejné správy - výsledky za rok 2013
 • Webové stránky organizací veřejné správy v datech
 • Seznam šetřených orgánů veřejné správy
 • Kontaktní osoba Českého statistického úřadu pro tuto oblast:

  Ing. Karel Novotný
  tel.: 274 054 243
  e-mail: karel.novotny@czso.cz