Příjmy a životní podmínky domácností - 2016

 
Kód: 160021-17
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Helena Kovářová
E-mail: helena.kovarova@csu.gov.cz

Všechna data publikace (2,1 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulky k metodickým vysvětlivkám
Odhady 95% intervalu spolehlivosti základních úhrnů pro soubor domácností a osob Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor domácností Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor osob Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti pro peněžní příjmy na osobu podle podrobných položek za domácnosti celkem Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti pro peněžní příjmy na osobu podle zdrojů za skupiny domácností podle postavení osoby v čele Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti pro čisté peněžní příjmy na osobu podle krajů Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti pro indikátory, podle vybraných charakteristik Excel PDF

Tab. 1 Domácnosti podle postavení osoby v čele
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 2 Domácnosti podle decilového rozdělení čistých peněžních příjmů na osobu
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 3 Domácnosti podle decilového rozdělení čistých peněžních příjmů na modif. spotřební jednotku OECD
a) Složení domácností a roční příjmy na modif. spotřební jednotku OECD (%, Kč) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 4 Domácnosti zaměstnanců a důchodců podle kvintilového rozdělení čistých peněžních příjmů na osobu
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 5 Domácnosti podle čistého příjmu po odečtení nákladů na bydlení ve vztahu k životnímu minimu
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 6 Domácnosti podle počtu vyživovaných dětí a počtu pracujících členů
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 7 Domácnosti s vyživovanými dětmi podle počtu pracujících členů
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 8 Bezdětné domácnosti podle pracovní aktivity jejich členů
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 9 Domácnosti podle druhu domácnosti EU
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 10 Domácnosti podle pracovní aktivity a stáří osoby v čele
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 11 Domácnosti podle pracovní aktivity a velikosti obce
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 12 Rodinné domácnosti podle typu a podle počtu nezaopatřených dětí
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 13 Domácnosti s pracující osobou v čele podle druhu domácnosti a vzdělání
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 14.1 Domácnosti podle krajů - 1. část
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF

Tab. 14.2 Domácnosti podle krajů - 2. část
a) Složení domácností a roční příjmy na osobu (%, Kč) Excel PDF
b) Rozdělení domácností a osob podle příjmových skupin (%) Excel PDF
c) Demografické charakteristiky domácnosti a osoby v čele (%) Excel PDF
d) Charakteristiky bydlení a vybavenost domácnosti (%) Excel PDF
e) Subjektivní názory (%) Excel PDF
Tab. 15 Domácnosti celkem v letech 2011 - 2016 Excel PDF
Tab. 16 Osoby 16leté a starší podle pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
Tab. 17 Osoby 16leté a starší podle velikosti obce a podle věku Excel PDF
Tab. 18 Osoby 16leté a starší podle pohlaví a nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 19 Osoby ohrožené chudobou v letech 2011 - 2016 Excel PDF
Tab. 20 Míra materiální deprivace v letech 2015 - 2016 Excel PDF
Tab. 21 Osoby ve věku 0-59 let žijící v domácnosti s pracovní intenzitou nižší než 0,20 v letech 2015 - 2016 Excel PDF
Archiv:
 • rok 2024  |  2023
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2020  |  2019
 • rok 2019  |  2018
 • rok 2018  |  2017
 • rok 2017  |  2016
 • rok 2016  |  2015
 • rok 2015  |  2014
 • rok 2014  |  2013
 • rok 2013  |  2012
 • rok 2012  |  2011
 • rok 2011  |  2010
 • rok 2010  |  2009
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 24.04.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.