Příjmy a životní podmínky domácností - 2018

 
Kód: 160021-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Vopravil Ph.D.
E-mail: jiri.vopravil@czso.cz

Všechna data publikace (1,9 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný komentář Word PDF

Tabulky k metodickým vysvětlivkám
Odhady 95% intervalu spolehlivosti základních úhrnů pro soubor domácností a osob Excel PDF
Odhady 95% intervalu spolehlivosti odhadů dílčích úhrnů četností pro soubor domácností