Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností

 

Kód: 130181-21
Název produktu: Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností
Anotace: Datová sada obsahuje časovou řadu se statistickými údaji o věkovém složení mužů a žen (jednotky věku) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP) a Prahu.
Klíčová slova: Počet obyvatel, stav obyvatel, populace, věk, pohlaví, věková struktura, jednotky věku
Periodicita: Roční
Územní členění: ORP
Kontakt: martin.cerny@czso.cz
Odkaz na dokumentaci datové sady:

https://www.czso.cz/documents/62353418/136954047/130181-19dds.docx

https://www.czso.cz/documents/62353418/136954047/130181-19dds.pdf

https://www.czso.cz/documents/62353418/136954047/130181-19dds.htm

Typ produktu: Otevřená data
Verze: Česká
Rok: 2020
Datum vydání 30.04.2021

 

 • Dokumentace datové sady
  20.04.2020 (kód: 130181-19)
 • Schéma datového souboru 2020
  30.04.2021 (kód: 130181-21)
 • Data 2020
  30.04.2021 (kód: 130181-21)
 • Schéma datového souboru 2019
  30.04.2020 (kód: 130181-20)
 • Data 2019
  30.04.2020 (kód: 130181-20)
 • Schéma datového souboru 2018
  20.04.2020 (kód: 130181-19)
 • Data 2018
  20.04.2020 (kód: 130181-19)