Dokumentace datové sady (DS)

(Aktualizováno ke dni 23. 5. 2023)

 

Název DS:

Obyvatelstvo podle pohlaví a jednotek věku

 

Popis datové sady:

Datová sada obsahuje jednotlivé soubory od roku 2000 se statistickými údaji o věkovém složení mužů a žen (jednotky věku) s trvalým nebo dlouhodobým pobytem, a to podle stavu k 31. 12. Údaje jsou publikovány za Českou republiku, regiony soudržnosti, kraje, okresy a od roku 2003 i za správní obvody obcí s rozšířenou působností (SO ORP)..

 

Metodické poznámky

Veškeré územní členění odpovídá stavu platnému k 1. 1. daného roku.

Úhrn údajů za kraje odpovídá údajům za Českou republiku.

Úhrn údajů za okresy odpovídá údajům za Českou republiku bez Hlavního města Prahy.

Úhrn údajů za muže a ženy odpovídá údaji za obyvatelstvo celkem.

Úhrn údajů za jednotky věku odpovídá úhrnu za obyvatelstvo celkem.

Všechny údaje jsou uvedeny v osobách.

 

Struktura dat:

Datovou sadu představuje CSV soubor, jednotlivé položky (tvořící sloupce) jsou zprava i zleva ohraničeny znakem ", oddělovačem položek je čárka.

Každý statistický údaj tvoří jeden řádek souboru, zjištěná hodnota je ve sloupci hodnota.

Statistický údaj je definován z hlediska věcného (statistická proměnná=ukazatel, pohlaví a věk), časového (referenční období, v této stav k 31. 12.) a územního (území). 

 

SLOUPEC

VYZNAM

POZNAMKA

idhod

unikátní identifikátor údaje Veřejné databáze ČSÚ

využije se v případě dotazu ke konkrétnímu údaji

hodnota

zjištěná hodnota

v numerickém formátu

stapro_kod

kód statistické proměnné

V této DS pouze kód 2406 pro Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

pohlavi_cis

číselník pro pohlaví

pohlavi_kod

kód pohlaví

v případě, že údaj není vyplněn, jedná se o osoby celkem (úhrn mužů a žen)

vek_cis

číselník pro věk

použit univerzální intervalový číselník 7700

vek_kod

kód pro věk

vuzemi_cis

kód číselníku pro referenční území

číselník odpovídá typologii území,

SO ORP kód 65

vuzemi_kod

kód položky číselníku pro referenční území

casref_do

 referenční období  - ve formátu RRRR-MM-DD

V této DS stav k 31.12.

pohlavi_text

text pro pohlaví

vek_txt

text pro věk

vzhledem k využití obecného číselníku intervalů a definici údaje (hodnota se vztahuje k přesnému věku) SE DOPORUČUJE využít alternativní texty, viz níže

vuzemi_txt

text položky číselníku pro referenční území

název území

 

 

Použité číselníky a referenční údaje:

 

Pro identifikaci (definování) každého statistického údaje se využívá Statistický metainformační systém ČSÚ (SMS), a to subsystém SMS-UKAZ (statistické proměnné) a SMS-KLAS (statistické číselníky a klasifikace).

V datové sadě jsou použity:

Seznam statistických proměnných - https://vdb.czso.cz/pll/eweb/stapro.csv

stapro_kod

TEXT

2406

Počet obyvatel s trvalým nebo dlouhodobým pobytem

 

Pohlaví – kód číselníku ČSÚ 102

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=102&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník správních obvodů obcí s rozšířenou působností – kód číselníku ČSÚ 65

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=65&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník okresů – kód číselníku ČSÚ 101

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=101&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník krajů – kód číselníku ČSÚ 100

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=100&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Číselník regionů soudržnosti – kód číselníku ČSÚ 99

CSV: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=99&typdat=0&cisjaz=203&format=2

XML: https://apl.czso.cz/iSMS/do_cis_export?kodcis=99&typdat=0&cisjaz=203&format=0

 

Věk – využívá se obecný číselník ČSÚ 7700 pro intervaly

DOPORUČUJEME NEPOUŽÍVAT TEXT POLOŽKY, ALE ALTERNATIVNÍ TEXT

 

Kód položky

Text položky

Alternativní text (dokončený věk)

400000600001000

0 až 1 (více nebo rovno 0 a méně než 1)

0

400001600002000

1 až 2 (více nebo rovno 1 a méně než 2)

1

400002600003000

2 až 3 (více nebo rovno 2 a méně než 3)

2

400003600004000

3 až 4 (více nebo rovno 3 a méně než 4)

3

400004600005000

4 až 5 (více nebo rovno 4 a méně než 5)

4

400005600006000

5 až 6 (více nebo rovno 5 a méně než 6)

5

400006600007000

6 až 7 (více nebo rovno 6 a méně než 7)

6

400007600008000

7 až 8 (více nebo rovno 7 a méně než 8)

7

400008600009000

8 až 9 (více nebo rovno 8 a méně než 9)

8

400009610010000

9 až 10 (více nebo rovno 9 a méně než 10)

9

410010610011000

10 až 11 (více nebo rovno 10 a méně než 11)

10

410011610012000

11 až 12 (více nebo rovno 11 a méně než 12)

11

410012610013000

12 až 13 (více nebo rovno 12 a méně než 13)

12

410013610014000

13 až 14 (více nebo rovno 13 a méně než 14)

13

410014610015000

14 až 15 (více nebo rovno 14 a méně než 15)

14

410015610016000

15 až 16 (více nebo rovno 15 a méně než 16)

15

410016610017000

16 až 17 (více nebo rovno 16 a méně než 17)

16

410017610018000

17 až 18 (více nebo rovno 17 a méně než 18)

17

410018610019000

18 až 19 (více nebo rovno 18 a méně než 19)

18

410019610020000

19 až 20 (více nebo rovno 19 a méně než 20)

19

410020610021000

20 až 21 (více nebo rovno 20 a méně než 21)

20

410021610022000

21 až 22 (více nebo rovno 21 a méně než 22)

21

410022610023000

22 až 23 (více nebo rovno 22 a méně než 23)

22

410023610024000

23 až 24 (více nebo rovno 23 a méně než 24)

23

410024610025000

24 až 25 (více nebo rovno 24 a méně než 25)

24

410025610026000

25 až 26 (více nebo rovno 25 a méně než 26)

25

410026610027000

26 až 27 (více nebo rovno 26 a méně než 27)

26

410027610028000

27 až 28 (více nebo rovno 27 a méně než 28)

27

410028610029000

28 až 29 (více nebo rovno 28 a méně než 29)

28

410029610030000

29 až 30 (více nebo rovno 29 a méně než 30)

29

410030610031000

30 až 31 (více nebo rovno 30 a méně než 31)

30

410031610032000

31 až 32 (více nebo rovno 31 a méně než 32)

31

410032610033000

32 až 33 (více nebo rovno 32 a méně než 33)

32

410033610034000

33 až 34 (více nebo rovno 33 a méně než 34)

33

410034610035000

34 až 35 (více nebo rovno 34 a méně než 35)

34

410035610036000

35 až 36 (více nebo rovno 35 a méně než 36)

35

410036610037000

36 až 37 (více nebo rovno 36 a méně než 37)

36

410037610038000

37 až 38 (více nebo rovno 37 a méně než 38)

37

410038610039000

38 až 39 (více nebo rovno 38 a méně než 39)

38

410039610040000

39 až 40 (více nebo rovno 39 a méně než 40)

39

410040610041000

40 až 41 (více nebo rovno 40 a méně než 41)

40

410041610042000

41 až 42 (více nebo rovno 41 a méně než 42)

41

410042610043000

42 až 43 (více nebo rovno 42 a méně než 43)

42

410043610044000

43 až 44 (více nebo rovno 43 a méně než 44)

43

410044610045000

44 až 45 (více nebo rovno 44 a méně než 45)

44

410045610046000

45 až 46 (více nebo rovno 45 a méně než 46)

45

410046610047000

46 až 47 (více nebo rovno 46 a méně než 47)

46

410047610048000

47 až 48 (více nebo rovno 47 a méně než 48)

47

410048610049000

48 až 49 (více nebo rovno 48 a méně než 49)

48

410049610050000

49 až 50 (více nebo rovno 49 a méně než 50)

49

410050610051000

50 až 51 (více nebo rovno 50 a méně než 51)

50

410051610052000

51 až 52 (více nebo rovno 51 a méně než 52)

51

410052610053000

52 až 53 (více nebo rovno 52 a méně než 53)

52

410053610054000

53 až 54 (více nebo rovno 53 a méně než 54)

53

410054610055000

54 až 55 (více nebo rovno 54 a méně než 55)

54

410055610056000

55 až 56 (více nebo rovno 55 a méně než 56)

55

410056610057000

56 až 57 (více nebo rovno 56 a méně než 57)

56

410057610058000

57 až 58 (více nebo rovno 57 a méně než 58)

57

410058610059000

58 až 59 (více nebo rovno 58 a méně než 59)

58

410059610060000

59 až 60 (více nebo rovno 59 a méně než 60)

59

410060610061000

60 až 61 (více nebo rovno 60 a méně než 61)

60

410061610062000

61 až 62 (více nebo rovno 61 a méně než 62)

61

410062610063000

62 až 63 (více nebo rovno 62 a méně než 63)

62

410063610064000

63 až 64 (více nebo rovno 63 a méně než 64)

63

410064610065000

64 až 65 (více nebo rovno 64 a méně než 65)

64

410065610066000

65 až 66 (více nebo rovno 65 a méně než 66)

65

410066610067000

66 až 67 (více nebo rovno 66 a méně než 67)

66

410067610068000

67 až 68 (více nebo rovno 67 a méně než 68)

67

410068610069000

68 až 69 (více nebo rovno 68 a méně než 69)

68

410069610070000

69 až 70 (více nebo rovno 69 a méně než 70)

69

410070610071000

70 až 71 (více nebo rovno 70 a méně než 71)

70

410071610072000

71 až 72 (více nebo rovno 71 a méně než 72)

71

410072610073000

72 až 73 (více nebo rovno 72 a méně než 73)

72

410073610074000

73 až 74 (více nebo rovno 73 a méně než 74)

73

410074610075000

74 až 75 (více nebo rovno 74 a méně než 75)

74

410075610076000

75 až 76 (více nebo rovno 75 a méně než 76)

75

410076610077000

76 až 77 (více nebo rovno 76 a méně než 77)

76

410077610078000

77 až 78 (více nebo rovno 77 a méně než 78)

77

410078610079000

78 až 79 (více nebo rovno 78 a méně než 79)

78

410079610080000

79 až 80 (více nebo rovno 79 a méně než 80)

79

410080610081000

80 až 81 (více nebo rovno 80 a méně než 81)

80

410081610082000

81 až 82 (více nebo rovno 81 a méně než 82)

81

410082610083000

82 až 83 (více nebo rovno 82 a méně než 83)

82

410083610084000

83 až 84 (více nebo rovno 83 a méně než 84)

83

410084610085000

84 až 85 (více nebo rovno 84 a méně než 85)

84

410085610086000

85 až 86 (více nebo rovno 85 a méně než 86)

85

410086610087000

86 až 87 (více nebo rovno 86 a méně než 87)

86

410087610088000

87 až 88 (více nebo rovno 87 a méně než 88)

87

410088610089000

88 až 89 (více nebo rovno 88 a méně než 89)

88

410089610090000

89 až 90 (více nebo rovno 89 a méně než 90)

89

410090610091000

90 až 91 (více nebo rovno 90 a méně než 91)

90

410091610092000

91 až 92 (více nebo rovno 91 a méně než 92)

91

410092610093000

92 až 93 (více nebo rovno 92 a méně než 93)

92

410093610094000

93 až 94 (více nebo rovno 93 a méně než 94)

93

410094610095000

94 až 95 (více nebo rovno 94 a méně než 95)

94

410095610096000

95 až 96 (více nebo rovno 95 a méně než 96)

95

410096610097000

96 až 97 (více nebo rovno 96 a méně než 97)

96

410097610098000

97 až 98 (více nebo rovno 97 a méně než 98)

97

410098610099000

98 až 99 (více nebo rovno 98 a méně než 99)

98

410099620100000

99 až 100 (více nebo rovno 99 a méně než 100)

99

420100799999000

Od 100 (více nebo rovno 100)

100 a více

 

Časové vymezení

Datová sada obsahuje údaje podle stavu k 31.  12. příslušného roku.