Newsletter - 35/2019

 

30. srpna 2019

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
26. 8. Časové řady vybraných indikátorů důvěry podnikatelů - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 8.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - podrobné členění - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 8.
Konjunkturální průzkum - srpen 2019
Celková důvěra v ekonomiku se meziměsíčně mírně zvýšila. Souhrnný indikátor důvěry vyjádřený bazickým indexem, oproti červenci vzrostl o 0,5 bodu na hodnotu 95,6. Indikátor důvěry podnikatelů se mírně zvýšil o 0,8 bodu na hodnotu 93,6. Indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 1,3 bodu na hodnotu 105,1. Ve srovnání se srpnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší.
26. 8.
Indexy cen průmyslových výrobců - červenec 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
26. 8.
Konjunkturální průzkumy - srpen 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
28. 8.
Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019
Základní školy navštěvovalo v uplynulém školním roce 941 tisíc žáků. Zatímco na prvním stupni se jejich počty po rychlém nárůstu z let 2013 až 2016 poměrně ustálily, na druhý stupeň nyní míří silné ročníky. Prvňáčci pak stále o desítky tisíc převyšují počty vycházejících deváťáků.
29. 8.
Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity - červenec 2019
Obecná míra nezaměstnanosti
15–64letých očištěná od sezónních vlivů dosáhla v červenci letošního roku 2,2 % a meziročně se snížila o 0,2 p. b.
29. 8.
Česká republika od roku 1989 v číslech - aktualizováno 29. 8. 2019
Aktualizace publikace vydané 16. 5. 2019 na základě dalších disponibilních údajů. Zbývající údaje za rok 2018 budou v této publikaci zveřejněny 12. prosince 2019.
30. 8.
Tvorba a užití HDP - 2. čtvrtletí 2019
Podle zpřesněného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,7 % a meziročně o 2,7 %. Růst české ekonomiky byl podpořen především domácí poptávkou.
30. 8.
Ekonomické výsledky průmyslu ČR - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 8.
Tvorba a užití HDP, zaměstnanost - 2. čtvrtletí 2019
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 8.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 8.
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
30. 8.
Demografická ročenka krajů - 2009 až 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.

Připravujeme:
3.9. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty - 2. čtvrtletí 2019
3.9. Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2019
3.9. Vývoj českého trhu práce - 2. čtvrtletí 2019
4.9. Porážky hospodářských zvířat - červenec 2019
4.9. Výroba masa na jatkách - červenec 2019
5.9. Maloobchod - červenec 2019
5.9. Služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2019
5.9. Indexy tržeb v maloobchodě - červenec 2019
5.9. Tržní služby - měsíční indexy tržeb - červenec 2019
5.9. Měsíční indexy tržeb v dopravě, informačních a komunikačních činnostech - červenec 2019
5.9. Zaměstnanci a průměrné hrubé měsíční mzdy podle odvětví - 2. čtvrtletí 2019
6.9. Zahraniční obchod ČR - měsíční údaje - červenec 2019
6.9. Návštěvnost v hotelech - červenec 2019
6.9. Průmysl - červenec 2019
6.9. Stavebnictví - červenec 2019
6.9. Průmysl - měsíční data - červenec 2019
6.9. Index stavební produkce - červenec 2019
6.9. Stavební povolení - červenec 2019
6.9. Bytová výstavba - červenec 2019
6.9. Zahraniční obchod - červenec 2019
6.9. Stavebnictví - zaměstnanost a mzdy - červenec 2019
6.9. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - červenec 2019
6.9. Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - červenec 2019
6.9. Dokončené byty - 2018 - revidovaná data
6.9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize)
6.9. Stavební práce "S" - rok 2018
6.9. Průmysl - čtvrtletní data - 2. čtvrtletí 2019 (revize)
6.9. Stavební zakázky - 2. čtvrtletí 2019 (revize 1)
6.9. Stavební povolení - červenec 2019
6.9. Demografická ročenka měst - 2009 až 2018
6.9. Index stavební produkce - červenec 2019
6.9. Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí podle vybraných zemí - červenec 2019

Informace ze světa:
26. 8. Eurostat: Zmrzlinu z Itálie, Francie či Německa? Nejvíce se jí vyrobí v Německu
28. 8. Statistics Netherlands:
Počet lidí bez domova se od roku 2009 zdvojnásobil
29. 8. Eurostat: Hledáte místo na přespání o dovolené? Největší kapacitu mají ve Francii

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail:
press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/.

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10