Newsletter - 15/2018

 

13. dubna 2018

Vážení příznivci statistických údajů,
přinášíme Vám výběr z aktuálních a připravovaných výstupů Českého statistického úřadu včetně aktualit z Eurostatu a dalších organizací.

Vydali jsme:
9. 4. Návštěvnost v hotelech - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
9. 4.
Zahraniční obchod - únor 2018
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,0 mld. Kč, který byl meziročně o 2,9 mld. Kč nižší.

9. 4.
Zahraniční obchod se zbožím v přeshraničním pojetí - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
9. 4.
Zahraniční obchod se zbožím v národním pojetí - únor 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
10. 4. Tisková konference:
Životní podmínky českých domácností
Příjmovou chudobou bylo vloni ohroženo 9,1 % Čechů. Je to méně než v předchozím roce. Stále patříme ke státům s nejnižším podílem osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením.
10. 4.
Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2018
Spotřebitelské ceny klesly v březnu oproti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddíle rekreace a kultura a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu zpomalil na 1,7 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v únoru.
10. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (měsíčně) - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
10. 4.
Indexy spotřebitelských cen - životních nákladů (čtvrtletně) - 1. čtvrtletí 2018
Pravidelná aktualizace časových řad.
10. 4.
Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2018
V 1. čtvrtletí 2018 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2017 o 0,7 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1. čtvrtletí 2018 o 1,9 %, což je o 0,7 procentního bodu méně než ve 4. čtvrtletí 2017.
10. 4.
Příjmy a životní podmínky domácností - 2017
Průměrné čisté peněžní příjmy domácností meziročně vzrostly z 164,9 tis. Kč na osobu v roce 2015 na 172,2 tis. Kč v roce 2016, tedy o 4,4 %. Příjmy rostly jak nominálně, tak reálně, a to o 3,8 %. To znamená, že za své příjmy si mohly domácnosti koupit více zboží. 
11. 4.
Indexy spotřebitelských cen (životních nákladů) - základní členění - březen 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
11. 4.
Spotřeba vybraných ropných produktů a zemní plyn - leden 2018
Pravidelná aktualizace časových řad. 
12. 4.
Volba prezidenta republiky - 2018
Zpracování proběhlo na 426 přebíracích místech ČSÚ, vytvořených u pověřených obecních úřadů a v Praze, Plzni, Brně a Ostravě u úřadů těch městských částí a městských obvodů, které měly více než 10 okrsků. Výsledky z částí a obvodů s menším počtem okrsků byly přebírány na pracovištích zřízených u magistrátů těchto měst. Pro okrsky v zahraničí bylo vytvořeno jedno přebírací místo u MZV (celkový počet byl tedy 427).
13. 4.
Kapacita hromadných ubytovacích zařízení - 2017
Pravidelná aktualizace časových řad. 
13. 4.
České zemědělství očima statistiky – 1918–2017
Osevní plocha zemědělských plodin poklesla v průběhu sta let o více než třetinu. Vloni se rovnala 2,5 mil. ha. V roce 1920 šlo o 3,8 mil. ha. Zemědělci stále vysévají převážně obiloviny. Dnes na polích dominuje pšenice. Před sto lety ale převládalo žito a v hojnější míře se pěstoval také oves.

Připravujeme:
16. 4. Organizační statistika - 1. čtvrtletí 2018
16. 4. Úplné náklady práce - definitivní údaje - 2016
16. 4. Uchazeči o zaměstnání dosažitelní a podíl nezaměstnaných osob podle obcí - březen 2018
17. 4. Silniční nákladní doprava - přeprava zboží dle komodit - 4. čtvrtletí 2017
18. 4. Průměrné ceny zemědělských výrobků - březen 2018
18. 4. Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2018
18. 4. Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2018
18. 4. Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře - březen 2018
18. 4. Indexy vývozních a dovozních cen (měsíčně) - únor 2018
18. 4. Indexy cen výrobců - březen 2018
18. 4. Indexy cen výrobců (měsíčně) - březen 2018
18. 4. Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2018
20. 4. Šetření průměrných cen vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2018
20. 4. Průměrné spotřebitelské ceny vybraných výrobků - potravinářské výrobky - duben 2018

Informace ze světa:
9. 4. Statistics Netherlands: Téměř 9 % materiálových vstupů do ekonomiky pochází z recyklace
9. 4. Statistics Norway: Každý 11. Nor je v registru lovců, sedmina z nich jsou ženy
12. 4. Eurostat: Odkud kam se vozí odpad v EU ukáže interaktivní infografika

 

Pokud si přejete každý týden v pátek dopoledne dostávat newsletter přímo do své e-mailové schránky, napište nám prosím na press@czso.cz.

 

Eva Henzlerová
oddělení PR ČSÚ
tel.:
274 054 220
e-mail: press@czso.cz

 

Nenašli jste, co jste hledali? Informace o veškerých publikačních výstupech Českého statistického úřadu naleznete v katalogu produktů. Vyhledávat zde můžete nejen podle termínu zveřejnění, ale i podle tematických skupin a typu výstupů.

 

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další najdete na stránkách Českého statistického úřadu: https://www.czso.cz/ .

 

Český statistický úřad | Na padesátém 81 | 100 82 Praha 10