Zahraniční statistické organizace a společnosti

 

ISI, Mezinárodní statistický institut
Autonomní společnost založená roku 1885, která se snaží rozvíjet a zlepšovat statistické metody a jejich aplikaci prostřednictvím svých aktivit a mezinárodní spolupráce.

IAOS, Mezinárodní asociace pro oficiální statistiku
Nevládní organizace, specializovaná sekce Mezinárodního statistického institutu. Sdružuje právnické a fyzické osoby, které mají odborný či profesionální zájem o oficiální statistiku. Členy jsou šéfové i pracovníci statistických úřadů z celého světa, univerzitní pracovníci, vědci a další příznivci a uživatelé statistiky.

CES, Konference evropských statistiků při UNECE

American Statistical Association

Deutsche Statistische Geselschaft

Österreichische Statistische Gesellschaft

Polskie Towarzystwo Statystyczne

Royal Statistical Society

Slovenská statistická a demografická společnost

Statistical Society of Canada