Evropská unie - všeobecné odkazy

 

 • http://ec.europa.eu/eurostat Odkaz [nové okno]
  Eurostat - Statistický úřad Evropských společenství.
 • http://europa.eu Odkaz [nové okno]
  EUROPA je portál Evropské unie, který poskytuje aktuální informace o evropských záležitostech. Najdete zde veškerou platnou i připravovanou legislativu, přístup na stránky jednotlivých institucí EU a jiné informace o dění v EU.
 • EUR-Lex Odkaz [nové okno]
  EUR-Lex poskytuje přímý bezplatný přístup k právu Evropské unie. Systém umožňuje nahlédnout do Úředního věstníku Evropské unie a obsahuje kromě jiného smlouvy, právní předpisy, zvykové právo a návrhy právních předpisů. Nabízí řadu možností vyhledávání.
 • http://www.euractiv.cz Odkaz [nové okno]
  EurActiv.cz je český informační portál o dění v Evropské unii. Poskytuje přehledný soubor aktuálních článků a analýz z různých oblastí evropské politiky v českých souvislostech.
 • http://www.euroskop.cz Odkaz [nové okno]
  Portál Euroskop.cz je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní, který spravuje Odbor pro informování o evropských záležitostech Ministerstva pro místní rozvoj České republiky (OIEZ MMR).
 • http://www.evropska-unie.cz Odkaz [nové okno]
  Stránky Zastoupení Evropské komise v České republice, které je součástí tiskového a komunikačního servisu Evropské komise.
 • http://www.evropskaunie123.cz Odkaz [nové okno]
  Přehledný rozcestník užitečných odkazů Evropské unie.
 • http://www.strukturalni-fondy.cz/ Odkaz [nové okno]
  Fondy Evropské unie - stránku spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.