Strukturální šetření v zemědělství - analytické vyhodnocení - 2013

 
Kód: 270168-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Marcela Mácová Ph.D.
E-mail: marcela.macova@czso.cz

spoluautoři:
Ústav zemědělské ekonomiky a informací, kontaktní pracoviště FADN
vedoucí: Ing. Josef Hanibal
OBSAH Excel
ÚVOD Word PDF
ČÁST I. ZAŘAZENÍ ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK DLE TYPOLOGIE EU
1. METODICKÉ VYMEZENÍ KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU Word PDF
2. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ VYJÁDŘENÁ VE TŘÍDÁCH EKONOMICKÉ VELIKOSTI Word PDF
3. STRUKTURA ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ V ROZLIŠENÍ PODLE TYPŮ VÝROBNÍHO ZAMĚŘENÍ Word PDF
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ Word PDF
PŘÍLOHY K ČÁSTI I
ČÁST II. ANALÝZA VÝSLEDKŮ FSS 2013
1. SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 A AGROCENZU 2000 Word PDF
2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 Word PDF
PRŮMĚRNÝ ZEMĚDĚLSKÝ SUBJEKT Word PDF
PŘÍLOHY K ČÁSTI II
SEZNAM ZKRATEK, ZNAČKY POUŽITÉ V TABULKÁCH Word PDF
Archiv:
  • rok 2022  |  2020
  • rok 2018  |  2016
  • rok 2015  |  2013
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.03.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.