Informační technologie - Další publikace

 

Publikace obsahující statistické údaje o produkci, rozšíření a využívání informačních a komunikačních technologií v jednotlivých oblastech společnosti a mapující tak rozvoj informační společnosti a digitální ekonomiky.

Souhrnné publikace ČSÚ

Další publikace ČSÚ o ICT

Mezinárodní publikace

 • OECD Digital Economy Outlook
  Dvouletý přehled OECD o Informační ekonomice zkoumá vývoj, výzvy a možnosti, které tato oblast nabízí. Důraz je kladen na to, jak země OECD a partnerské ekonomiky využívají informační a komunikační technologie a internet k naplňování cílů veřejné politiky.
 • Measuring the Digital Economy: A New Perspective
  Publikace přináší již tradičně používané ukazatele monitorující informační společnost a doplňuje je o experimentální indikátory, které poskytují přehled o oblastech politického zájmu. Klíčovým cílem zprávy je zdůraznit mezery v měření a navrhnout opatření na posílení způsobu měření.
 • OECD Science, Technology and Industry Scoreboard - Chapter: Society and the digital transformation
  Pomocí 200 ukazatelů nejnovějších mezinárodně srovnatelných dat publikace popisuje digitální transformaci a její vliv na vědu, inovace, ekonomiku a způsob, jak lidé pracují a žijí. Jejím cílem je pomoci navrhnout efektivnější vědecké, inovační a průmyslové politiky v rychle se měnící digitální éře.
 • The Next Production Revolution - Implications for Governments and Business
  Tato publikace zkoumá příležitosti a výzvy pro podniky a vládu z oblasti technologií vyvíjených v rámci „nové produkční revoluce“. Ta zahrnuje řadu digitálních technologií, jako např. internet věcí, pokročilou robotiku, průmyslové biotechnologie, 3D tisky, nové materiály a nanotechnologie.
 • Measuring the Information Society Report 2017
  Výroční zpráva, kterou ITU (Mezinárodní telekomunikační unie) publikuje již od roku 2009, obsahuje klíčová data o ICT a srovnávací nástroje týkající se informační společnosti, index rozvoje ICT. Publikace přináší kvantitativní analýzu informační společnosti a zdůrazňuje nové trendy a problémy související s měřením informační společnosti.