Statistická ročenka České republiky - 2017


22. INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
Metodika Word PDF
22-1. Telekomunikační infrastruktura Excel
22-2. Internetová infrastruktura Excel
22-3. ICT odborníci Excel
22-4. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků Excel
22-5. Investice do ICT vybavení a softwaru Excel
22-6. Spotřební výdaje domácností za ICT vybavení a služby Excel
22-7. Zahraniční obchod s ICT službami Excel
22-8. Zahraniční obchod s ICT zbožím Excel
22-9. Základní ukazatele podnikatelských subjektů odvětví informační ekonomiky Excel
22-10. Podniky a zaměstnanci používající vybrané informační technologie Excel
22-11. Podniky využívající sociální média Excel
22-12. Využívání elektronické fakturace podniky v lednu 2017 Excel
22-13. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických nákupů Excel
22-14. Elektronické obchodování podniků – hodnota elektronických prodejů Excel
22-15. Domácnosti s přístupem k telefonu Excel
22-16. Domácnosti s počítačem a internetem Excel
22-17. Domácnosti s počítačem podle typu počítače a typu domácnosti v roce 2017 Excel
22-18. Domácnosti s připojením k internetu podle způsobu připojení a typu domácnosti Excel
22-19. Jednotlivci používající vybrané informační a komunikační technologie Excel
22-20. Jednotlivci používající internet Excel
22-21. Jednotlivci používající internet na mobilním telefonu Excel
22-22. Jednotlivci používající na internetu sociální sítě Excel
22-23. Jednotlivci nakupující na internetu Excel
22-24. Vybrané aktivity prováděné jednotlivci na internetu Excel
22-25. Počítačové a internetové dovednosti v roce 2017 Excel
22-26. Studenti a absolventi ICT oborů vzdělání na vysokých školách Excel
22-27. Počítače ve školách v roce 2016 Excel
Grafy PDF

Zveřejněno dne: 22.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.