Zaostřeno na ženy a muže - 2017


9. Informační technologie
9. Informační technologie Word PDF
9 - 1. Uživatelé internetu Excel PDF
9 - 2. Uživatelé mobilního internetu Excel PDF
9 - 3. Nakupování na internetu podle pohlaví Excel PDF
9 - 4. Využití internetu k různým způsobům komunikace, 2. čtvrtletí 2017 Excel PDF
9 - 5. Vyhledávání informací prostřednictvím internetu, 2. čtvrtletí 2017 Excel PDF
9 - 6. Využití internetu k vybraným činnostem v oblasti zábavy, 2. čtvrtletí 2017 Excel PDF
9 - 7. Využití vybraných on-line služeb, 2. čtvrtletí 2017 Excel PDF
9 - 8. Uživatelé internetu, mezinárodní srovnání, 2016 Excel PDF
9 - 9. Uživatelé mobilního internetu, mezinárodní srovnání, 2016 Excel PDF
9 - 10. Nakupování na internetu, mezinárodní srovnání, 2016 Excel PDF
9 - 11. Využití internetu k vybraným činnostem, mezinárodní srovnání, 2016 Excel PDF
9 - 12. Studenti ICT oborů vzdělání na vysokých školách v ČR Excel PDF
9 - 13. Absolventi ICT oborů vzdělání na vysokých školách v ČR Excel PDF
9 - 14. ICT odborníci v ČR Excel PDF
9 - 15. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT odborníků v ČR Excel PDF
9 - 16. Průměrná hrubá měsíční mzda ICT specialistů v korunách v ČR Excel PDF
9 - 17. ICT odborníci v zemích EU Excel PDF

Zveřejněno dne: 29.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.