Indexy cen zemědělských výrobců - září 2013

 
Kód: c-700544-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), průměr roku 2010 = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 3 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Index cen zemědělských výrobců, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 5 Index cen zemědělských výrobců, průměr roku 2010 = 100 Excel PDF
Tab. 6 Ceny zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Excel PDF
Tab. 8 Ceny zemědělských výrobců podle okresů v Kč Excel PDF
Tab. 9 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Excel PDF
Tab. 10 Průměrné hodnoty zemědělských výrobců v Kč Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen v létech 2012 a 2013 Excel
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů - pšenice potravinářská Excel
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů - pšenice krmná Excel
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů - býci jateční v živém tř. j. EU Excel
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů - jalovice jatečné v živém v tř. j. EU Excel
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů - krávy jatečné v živém tř. j. EU Excel
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů - prasata jatečná v živém EU Excel
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů - mléko kravské tř. Q Excel
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.