Indexy cen zemědělských výrobců - březen 2015

 
Kód: 011045-15
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Ludmila Kratochvílová
E-mail: ludmila.kratochvilova@csu.gov.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Tabulková část
Tab. 1 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), průměr roku 2010 = 100 Excel PDF
Tab. 2 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), předchozí období = 100 Excel PDF
Tab. 3 Index cen zemědělských výrobců (skupiny), stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 4 Index cen zemědělských výrobců, stejné období předchozího roku = 100 Excel PDF
Tab. 5 Index cen zemědělských výrobců, průměr roku 2010 = 100 Excel PDF
Tab. 6 Průměrné ceny zemědělských výrobků aktuálního a předchozího roku Excel PDF
Tab. 7 Ceny zemědělských výrobků podle krajů Excel PDF
Tab. 8 Ceny zemědělských výrobků podle okresů Excel PDF
Tab. 9 Průměrné ceny zemědělských výrobků Excel PDF
Tab. 10 Průměrné jednotkové ceny zemědělských výrobků Excel PDF

Grafická část
Graf 1 Indexy cen v letech 2014 a 2015 Excel PDF
Graf 2 Průměrné ceny podle krajů - pšenice potravinářská Excel PDF
Graf 3 Průměrné ceny podle krajů - pšenice krmná Excel PDF
Graf 4 Průměrné ceny podle krajů - býci jateční v živém Excel PDF
Graf 5 Průměrné ceny podle krajů - jalovice jatečné v živém Excel PDF
Graf 6 Průměrné ceny podle krajů - krávy jatečné v živém Excel PDF
Graf 7 Průměrné ceny podle krajů - prasata jatečná v živém Excel PDF
Graf 8 Průměrné ceny podle krajů - mléko kravské tř. j. Q Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.04.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.