Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2018, leden 2019


Elektronické nakupování
Tab. 82: Firmy, které v roce 2018 elektronicky nakupovaly materiál, zboží nebo služby celkem Excel PDF
Tab. 83: Nákupy uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek celkem Excel PDF
Tab. 84: Firmy, které v roce 2018 elektronicky nakupovaly prostřednictvím webových stránek či aplikací Excel PDF
Tab. 85: Nákupy uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek přes webové stránky či aplikace Excel PDF
Tab. 86: Firmy, které v roce 2018 elektronicky nakupovaly pomocí elektronické výměny dat Excel PDF
Tab. 87: Nákupy uskutečněné v roce 2018 pomocí elektronických objednávek přes elektronickou výměnu dat Excel PDF

Zveřejněno dne: 10.01.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.