Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 2. čtvrtletí 2014

 
Kód: 042008-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný analytický komentář Word PDF

Finanční zprostředkování celkem
Tab. 1 Vybrané ukazatele hospodaření v peněžnictví a pojišťovnictví celkem Excel PDF

Bankovní peněžní instituce
Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v bankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 3 Aktiva a pasiva bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 4 Vybrané finanční ukazatele bankovních peněžních institucí Excel PDF

Nebankovní peněžní instituce
Tab. 5 Zaměstnanci a mzdy v nebankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 6 Aktiva a pasiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 7 Vybrané finanční ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel PDF

Investiční společnosti a investiční fondy
Tab. 8 Zaměstnanci a mzdy v investičních společnostech a investičních fondech Excel PDF

Finanční leasingové společnosti
Tab. 9 Zaměstnanci a mzdy finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 10 Aktiva a pasiva finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 11 Vybrané finanční ukazatele finančních leasingových společností Excel PDF

Pojišťovny
Tab. 12 Zaměstnanci a mzdy v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 13 Aktiva a pasiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 14 Vybrané finanční ukazatele pojišťoven Excel PDF
Tab. 15 Neživotní pojištění v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 16 Životní pojištění v pojišťovnách Excel PDF

Penzijní společnosti a fondy
Tab. 17 Zaměstnanci a mzdy v penzijních společnostech a fondech Excel PDF
Tab. 18 Aktiva a pasiva penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 19 Vybrané finanční ukazatele penzijních společností a fondů Excel PDF
Tab. 20 Penzijní pojištění (vybrané ukazatele penzijních společností a fondů) Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.