Ekonomické výsledky v odvětví finančního zprostředkování - 2. čtvrtletí 2012

 
Kód: e-9405-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Stručný analytický komentář Word PDF

Finanční zprostředkování celkem
Tab. 1 Vybrané ukazatele hospodaření v peněžnictví a pojišťovnictví celkem Excel PDF

Bankovní peněžní instituce
Tab. 2 Zaměstnanci a mzdy v bankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 3 Aktiva a pasiva bankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 4 Vybrané finanční ukazatele bankovních peněžních institucí Excel PDF

Nebankovní peněžní instituce
Tab. 5 Zaměstnanci a mzdy v nebankovních peněžních institucích Excel PDF
Tab. 6 Aktiva a pasiva nebankovních peněžních institucí Excel PDF
Tab. 7 Vybrané finanční ukazatele nebankovních peněžních institucí Excel PDF

Investiční společnosti a investiční fondy
Tab. 8 Zaměstnanci a mzdy v investičních společnostech a investičních fondech Excel PDF

Finanční leasingové společnosti
Tab. 9 Zaměstnanci a mzdy finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 10 Aktiva a pasiva finančních leasingových společností Excel PDF
Tab. 11 Vybrané finanční ukazatele finančních leasingových společností Excel PDF

Pojišťovny
Tab. 12 Zaměstnanci a mzdy v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 13 Aktiva a pasiva pojišťoven Excel PDF
Tab. 14 Vybrané finanční ukazatele pojišťoven Excel PDF
Tab. 15 Neživotní pojištění v pojišťovnách Excel PDF
Tab. 16 Životní pojištění v pojišťovnách Excel PDF

Penzijní fondy
Tab. 17 Zaměstnanci a mzdy v penzijních fondech Excel PDF
Tab. 18 Aktiva a pasiva penzijních fondů Excel PDF
Tab. 19 Vybrané finanční ukazatele penzijních fondů Excel PDF
Tab. 20 Penzijní připojištění (vybrané ukazatele penzijních fondů) Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 01.10.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.