Školy a školská zařízení - školní rok 2018/2019


D Konzervatoře
Tab. 119 Konzervatoře - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF
Tab. 120 Konzervatoře v krajském srovnání - školy, žáci, nově přijatí, absolventi, učitelé ve školním roce 2018/19 Excel PDF
Tab. 121: Konzervatoře - žáci, nově přijatí, absolventi podle skupin oborů vzdělávání v časové řadě 2008/09 - 2018/19 Excel PDF

Zveřejněno dne: 28.08.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.