ČSÚ nabízí během voleb vyhrazené připojení pro média

 

26. července 2022

Český statistický úřad bude výsledky podzimních voleb do zastupitelstev obcí a do jedné třetiny Senátu Parlamentu ČR průběžně zveřejňovat na webu volby.cz. Zároveň opět poskytne vyhrazené připojení hromadným sdělovacím prostředkům a umožní zástupcům médií návštěvu přebíracích míst.

Do prezentačního systému budou výsledky hlasování z okrsků postupně ukládány ihned po jejich převzetí od okrskových volebních komisí, tj. v sobotu 24. září 2022 po 14. hodině (pro druhé kolo senátních voleb pak v sobotu 1. října 2022 po 14. hodině).

Pro zabezpečení dostupnosti průběžných výsledků (ve formátu XML) v průběhu voleb zřídí ČSÚ vyhrazený server, ke kterému bude povolen přístup pouze registrovaným zájemcům z řad hromadných sdělovacích prostředků. Média mohou žádat o registraci prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu: olga.fabianova@czso.cz.

Součástí žádosti musí být seznam konkrétních IP adres, z nichž bude zájemce k serveru přistupovat, e-mailový a telefonní kontakt. Každá mediální organizace může z důvodu zajištění dostupnosti přístupu sdělit a využít nejvýše pět IP adres. Pro testování je možné specifikovat dalších maximálně pět IP adres, které však budou v době reálného zpracování odpojeny. Žádosti lze zasílat nejpozději do pátku 9. září 2022. Pozdější žádosti nebudou akceptovány. ČSÚ si současně vyhrazuje právo nevyhovět žádosti bez uvedení důvodu.

Přidělení přístupu vyhrazenou formou i následné stahování XML dat je bezplatné. Podmínkou pro využívání těchto dat je uvedení ČSÚ jako zdroje.

Termín technické schůzky, na které se s řádně zaregistrovanými zájemci z řad médií dojednají další technické podrobnosti, bude včas oznámen.

Zástupci hromadných sdělovacích prostředků rovněž mohou požádat ČSÚ o vydání povolení k pořízení zpravodajského audio či video záznamu na přebíracích místech. Žádosti lze podávat nejpozději do pátku 9. září 2022. Podrobnosti k podání žádosti: https://www.czso.cz/csu/czso/pritomnost-hromadnych-sdelovacich-prostredku-na-prebiracich-mistech-csu.

Kontakt:
Jan Cieslar
tiskový mluvčí ČSÚ
T 274 052 017 | M 604 149 190
E jan.cieslar@czso.cz
Twitter @statistickyurad
Olga Fabiánová
Oddělení strategie a administrativní podpory IT
T 274 052 013 | M 704 688 722
E olga.fabianova@czso.cz

 

  • csu_tz220726_csu_nabizi_behem_voleb_vyhrazene_pripojeni_pro_media.docx