Životní pohoda českých obyvatel

 
Kód: 160027-14
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Šárka Šandová Ph.D.
E-mail: sarka.sustova@czso.cz

Celá publikace ke stažení Word PDF

Zveřejněno dne: 10.10.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.