Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2010

 
Kód: a-721364-11
Informační služby: tel: 577 004 931
E-mail: infoservis-zl@czso.cz
Kontakt: Pavel Hrbáček

Úvod PDF
Demografický vývoj PDF
Sociální vývoj PDF
Ekonomický vývoj PDF
Životní prostředí PDF
Mezikrajské srovnání PDF

Tabulková příloha

1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
Tab. 1.1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů – demografický vývoj Excel PDF
Tab. 1.2. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů – sociální vývoj Excel PDF
Tab. 1.3. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů – ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 1.4. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů – vývoj životního prostředí Excel PDF

2. Vybrané ukazatele za Zlínský kraj
Tab. 2.1. Vybrané ukazatele za Zlínský kraj – demografický vývoj Excel PDF
Tab. 2.2. Vybrané ukazatele za Zlínský kraj – sociální vývoj Excel PDF
Tab. 2.3. Vybrané ukazatele za Zlínský kraj – ekonomický vývoj Excel PDF
Tab. 2.4. Vybrané ukazatele za Zlínský kraj – vývoj životního prostředí Excel PDF

3. Vybrané ukazatele podle okresů Zlínského kraje
Tab. 3.1. Vybrané ukazatele podle okresů Zlínského kraje Excel PDF

Kartogramy
Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
Pohyb obyvatel v okresech Zlínského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v krajích v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Zlínského kraje v letech 2005 až 2010 (stav ke konci jednotlivých měsíců) JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2008 JPG
Míra nezaměstnanosti v obcích k 31. 12. 2010 JPG
Změna míry nezaměstnanosti v obcích mezi 31. 12. 2008 a 31. 12. 2010 JPG
Uchazeči o zaměstnání na 1 volné pracovní místo v krajích v letech 2005 až 2010 (stav k 31. 12.) JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 (údaje za jednotlivé měsíce) JPG
Bytová výstavba v obcích Zlínského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Stavební práce v okresech Zlínského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Měrné emise NOX (REZZO 1-4) v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Pořízené investice na ochranu životního prostředí podle místa investice v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2015  |  2014
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.