Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje - 2010

 
Kód: a-311364-11
Informační služby: tel: 386 718 440
E-mail: infoserviscb@czso.cz
Kontakt: Ing. Jiří Kotek
E-mail: jiri.kotek@czso.cz

Úvod PDF
Souhrn hlavních poznatků PDF
Demografický vývoj PDF
Sociální vývoj PDF
Ekonomický vývoj PDF
Životní prostředí PDF
Mezikrajské srovnání PDF
Celá publikace v pdf (2.3 MB) PDF
Tabulková příloha
1. Mezikrajské srovnání vybraných ukazatelů
- demografický vývoj Excel PDF
- sociální vývoj Excel PDF
- ekonomický vývoj Excel PDF
- vývoj životního prostředí Excel PDF
2. Vybrané ukazatele za Jihočeský kraj
- demografický vývoj Excel PDF
- sociální vývoj Excel PDF
- ekonomický vývoj Excel PDF
- vývoj životního prostředí Excel PDF
3. Vybrané ukazatele podle okresů Jihočeského kraje Excel PDF
Kartogramy
Změna počtu obyvatel v obcích mezi roky 2005 a 2010 JPG
Vývoj počtu obyvatel v okresech Jihočeského kraje JPG
Míra registrované nezaměstnanosti v okresech Jihočeského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Stavební práce v okresech Jihočeského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Bytová výstavba v obcích Jihočeského kraje v letech 2005 až 2010 JPG
Přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních v krajích v letech 2005 až 2010 JPG
Jakost vody v tocích ČR, 2008-2009 JPG
Průměrná defoliace lesních porostů (všechny dřeviny) starších než 59 let v roce 2010 JPG
Změna průměrné defoliace jehličnanů a listnáčů starších než 59 let v letech 2009 – 2010 JPG
Podíl odděleně sbíraných složek komunálního odpadu v krajích v letech 2005 až 2009 JPG
Zahájená bytová výstavba v krajích ČR v letech 2005 až 2010 JPG
Další kartogramy
Archiv:
  • rok 2020  |  2019
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2016  |  2015
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2012  |  2011
  • rok 2011  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 31.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.