Bilance rostlinných výrobků - 2. pololetí 2019

 
Kód: 270126-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Bilance rostlinných výrobků v 2. pololetí 2019
celkem Excel PDF
podle krajů
obiloviny celkem Excel PDF
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito Excel PDF
oves Excel PDF
tritikale Excel PDF
kukuřice na zrno Excel PDF
hrách na zrno Excel PDF
brambory celkem Excel PDF
cukrovka technická Excel PDF
řepka Excel PDF
mák Excel PDF
slunečnice Excel PDF

Bilance rostlinných výrobků za rok 2019 – seznam tabulek
celkem Excel PDF
podle krajů
obiloviny celkem Excel PDF
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito Excel PDF
oves Excel PDF
tritikale Excel PDF
kukuřice na zrno Excel PDF
hrách na zrno Excel PDF
brambory celkem Excel PDF
cukrovka technická Excel PDF
řepka Excel PDF
mák Excel PDF
slunečnice Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 25.03.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.