Bilance rostlinných výrobků - 1. pololetí 2013

 
Kód: e-2108-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Ing. Iveta Horáková
E-mail: iveta.horakova@czso.cz

Metodické vysvětlivky Word PDF
Komentář Word PDF

Bilance rostlinných výrobků v 1. pololetí 2013 – seznam tabulek
celkem Excel PDF

podle krajů

podle krajů
obiloviny celkem Excel PDF
pšenice Excel PDF
ječmen Excel PDF
žito Excel PDF
oves Excel PDF
tritikale Excel PDF
kukuřice na zrno Excel PDF
hrách setý Excel PDF
brambory celkem Excel PDF
cukrovka technická Excel PDF
řepka Excel PDF
mák Excel PDF
slunečnice Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 23.09.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.