Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


2.4 Sociální vývoj
2.4.1 Bydlení PDF
2.4.2 Ekonomická aktivita
2.4.3 Nezaměstnanost
2.4.4 Školství, zdravotnictví, sociální péče
2.4.5 Kriminalita
2.4.6 Volby
Tabulky použité v textu
Tab. 2.4.1.1 Domovní a bytový fond v roce 2001 Excel
Tab. 2.4.1.2 Vybrané charakteristiky bytového fondu v roce 2001 Excel
Tab. 2.4.2.1 Míra ekonomické aktivity v letech 1991 a 2001 Excel
Tab. 2.4.2.2 Indexy lokalizace v letech 1991 a 2001 Excel
Tab. 2.4.2.3 Zaměstnanost podle sektoru a odvětví ekonomické činnosti v roce 2001 Excel
Tab. 2.4.2.4 Saldo dojížďky za prací podle odvětví ekonomické činnosti v roce 2001 Excel
Tab. 2.4.2.5 Obsazená pracovní místa podle odvětví ekonomické činnosti v roce 2001 Excel
Tab. 2.4.3.1 Nezaměstnanost k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.4.3.2 Vývoj nezaměstnanosti v letech 2000 - 2005 (k 31. 12.) Excel
Tab. 2.4.4.1 Žáci mateřských a základních škol Excel
Tab. 2.4.4.2 Studenti středních škol Excel
Tab. 2.4.4.3 Praktičtí lékaři v roce 2005 Excel
Tab. 2.4.4.4 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v roce 2005 Excel
Tab. 2.4.4.5 Zařízení sociální péče k 31. 12. Excel
Tab. 2.4.4.6 Vyplacené dávky státní sociální podpory v roce 2005 Excel
Tab. 2.4.5.1 Kriminalita v roce 2005 Excel
Tab. 2.4.6.1 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Excel
Tab. 2.4.6.2 Volby do zastupitelstev obcí a městských obvodů Excel
Tab. 2.4.6.3 Volby do zastupitelstva Pardubického kraje Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.