Regionální rozdíly v demografickém, sociálním a ekonomickém vývoji Pardubického kraje - 2000 - 2005


2.2 Demografický vývoj
2.2.1 Počet obyvatel PDF
2.2.2 Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání, rodinného stavu a náboženského vyznání
2.2.3 Základní demografické události
2.2.4 Migrace
2.2.5 Cizinci
Tabulky použité v textu
Tab. 2.2.1.1 Počet obyvatel a věková struktura obyvatelstva k 31. 12. Excel
Tab. 2.2.2.1 Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva Excel
Tab. 2.2.3.1 Živě narození v letech 2001 - 2005 (roční průměry) Excel
Tab. 2.2.3.2 Potraty v letech 2001 - 2005 (roční průměry) Excel
Tab. 2.2.3.3 Zemřelí v letech 2001 - 2005 (roční průměry) Excel
Tab. 2.2.3.4 Sňatky a rozvody v letech 2001 - 2005 (roční průměry) Excel
Tab. 2.2.4.1 Stěhování přes hranice správních obvodů ORP v letech 1996 - 2005 Excel
Tab. 2.2.5.1 Bydlící cizinci podle druhu pobytu k 31. 12. 2005 Excel
Tab. 2.2.5.2 Bydlící cizinci podle státního občanství k 31. 12. 2005 Excel

Zveřejněno dne: 31.12.2007
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.