Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci - 2010


Nákup přes internet
Tabulka 26 Jednotlivci nakupující přes internet, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 27a Jednotlivci nakupující přes internet, vývoj 2005 až 2010 Excel PDF
Tabulka 27b Jednotlivci nakupující přes internet, krajské srovnání, vývoj 2005 až 2009 Excel PDF
Tabulka 28 Druh zboží, které bylo jednotlivci nakoupeno přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 29 Druh služeb, které byly jednotlivci nakoupeny přes internet v posledních 12 měsících (pro soukromé účely), 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF
Tabulka 30 Způsob platby za zboží či služby objednané pro soukromé účely prostřednictvím internetu během posledních 12 měsíců, 2. čtvrtletí 2010 Excel PDF

Zveřejněno dne: 30.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.